Table 1

Oligonucleotides used for mutagenesis

fHbp ID(s)Amino acid substitutionOligonucleotide sequencea
1R41AcagtccgtcGCaaaaaacgagaaacb
4, 9, 19, 22, 74, 77R41SggatcagtccgtcagCaaaaacgagaaac
22Q38AagtctttgacgctggatGCgtccgtcaggaaaaacga
22R80AccgcttcgactttatcGCtcaaatcgaagtggacg
22Q126AgacagcctgataaacGCacgctccttccttgtc
22D201AccgaactcaaagcagCtgaaaaatcacacgcc
22E202AgaactcaaagcagatgCaaaatcacacgccgtc
22D211AgtcattttgggcgCcacgcgctacgg,
22D218ActacggcggcgaagCaaaaggcacttac
22E248AggaaaaggttcacgCaatcggcatcgcc
22A235GcgcgcccaagaaatcgGcggctcggcaaccgtgaag
22G236IcgcgcccaagaaatcgccATctcggcaaccgtgaag
22T220A/H222AgaagaaaaaggcGCttacGCcctcgcccttttcg
  • a Mutated nucleotides are indicated in capital letters. Mutagenesis was done with the QuikChange II site-directed mutagenesis kit (Agilent), unless specified otherwise.

  • b Mutagenesis was performed with the Phusion site-directed mutagenesis kit (Finnzymes).